Materiały konferencyjne

zaproszenie

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na kolejne, IX Warszawskie Dni Chorób Nerwowo-Mięśniowych, które odbędą się w dn. 06-07.12.2024 r. w murach naszej macierzystej uczelni, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ostatnich latach dokonuje się ogromny postęp w diagnostyce i leczeniu tej grupy chorób. Coraz skuteczniej potrafimy je rozpoznawać, mamy dostęp do wielu skutecznych terapii, znacząco zmieniło się rokowanie i jakość życia naszych pacjentów. Sięgamy po nowe metody diagnostyczne, posługujemy się najnowszymi rekomendacjami, wypracowujemy własne. W tym roku chcemy zaproponować zarówno wykłady poświęcone chorobom nabytym i uwarunkowanym genetycznie, jak i spotkania o charakterze warsztatów prezentujących możliwości różnych metod diagnostyki neurofizjologicznej i obrazowej, fenotypy szerokiego spektrum pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi, opcje terapeutyczne. Będą dyskusje z ekspertami, możliwość wymiany doświadczeń i wreszcie możliwość osobistych spotkań.

Do zobaczenia w grudniu w Warszawie,

 

prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Ośrodek Ekspercki Chorób Rzadkich
ERN EURO NMD

Informacje

ORGANIZATOR
POLSKIE TOWARZYSTWO WAKCYNOLOGII

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

KONFERENCJA HYBRYDOWA Streaming odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*. Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

* NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne

TERMIN KONFERENCJI
06-07.12.2024 r.

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

Partnerzy

SALA KONFERENCYJNA
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ks. Trojdena 2A
Warszawa

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Wysokość opłaty

Udział w konferencji350 zł
Warsztat „Diagnostyka neurofizjologiczna neuropatii zapalnych”
Miejsce warsztatu: Klinika Neurologii WUM, ul. Banacha 1A, Blok D, parter, sala nr 4
brak wolnych miejsc
Warsztat „Jak badać chorego z podejrzeniem choroby nerwowo-mięśniowej”
Miejsce warsztatu: Klinika Neurologii WUM, ul. Banacha 1A, Blok D, VII piętro, sale 708 i 716
brak wolnych miejsc
Warsztat „Jak prowadzić opiekę wielodyscyplinarną dziecka/dorosłego z SMA”
Miejsce warsztatu: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2A, piętro I, sala 231
udział bezpłatny

Podane ceny brutto z VAT

Podane ceny brutto z VAT

Termin opłaty/Wysokość opłaty

do 30.06.2022

po 30.06.2022

Udział osoby towarzyszącej w konferencji

350 zł

380 zł

Udział w spotkaniu towarzyskim - uczestnik

160 zł

180 zł

Udział w spotkaniu towarzyskim– osoba towarzysząca

160 zł

180 zł

Podane ceny brutto z VAT

HOTELE, NOCLEGI

Rezerwację noclegów i ich koszty noclegów Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Patronat

Katedra i Klinika Neurologii –  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Program

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk – Przewodnicząca Komitetu
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik
dr n. med. Marta Lipowska

Patronat:
Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Piątek, 30 września 2022 r.
09:25-09:30Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
09:30-11:00Sesja I Postępy w leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych

09:30-09:50Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Grant edukacyjny firmy Roche
09:50-10:10Dystrofia typu Duchenne’a
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Grant edukacyjny firmy PTC Therapeutics
10:10-10:30Miastenia
dr Ewa Sobieszczuk, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
10:30-10:50LEMS
dr n. med. Piotr Szczudlik, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
10:50-11:00Dyskusja
11:00-11:20Przerwa
11:20-14:00Sesja II Postępy w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych
11:20-11:50Diagnostyka gammapatii u pacjenta z polineuropatią: spojrzenie hematologa
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak, Klinika Hematologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11:50-12:20Badania elektrofizjologiczne w NMD
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
12:20-12:50Badania genetyczne w diagnostyce NMD
dr hab. n. med. Maria Jędrzejowska, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
12:50-13:20MR w diagnostyce NMD
dr Doris G. Leung, Center for Genetic Muscle Disorders Baltimore USA
13:20-13:50Skrining noworodkowy w diagnostyce NMD
dr hab. n. med. Monika Gos, Pracownia Genetyki Rozwoju Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
13:50-14:00Dyskusja
14:00-14:50Przerwa
14:50-15:20Sesja III Opieka wielodyscyplinarna czy koordynowana (SMA, DMD, MG, neuropatie zapalne)
panel dyskusyjny z udziałem uczestników
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr n. med. Marta Lipowska, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Klinika Neurologii IP CZD w Warszawie
dr n. med. Monika Ostrowska, Oddział Neurologiczny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
15:20-16:30Sesja IV Choroby nabyte
15:20-15:40Leczenie przełomu miastenicznego
dr n. med. Andrzej Opuchlik, dr Beata Szyluk, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15:40-16:00Miejsce immunoglobulin w leczeniu chorób obwodowego układu nerwowego
dr n. med. Marta Lipowska, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
16:00-16:20Miopatie zapalne: jeśli leczenie pierwszej linii zawodzi
dr n. med. Biruta Kierdaszuk, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
16:20-16:30Dyskusja
16:30-16:40Przerwa
16:40-17:30Sesja V Neuropatie
16:40-17:00Nowe kryteria diagnostyczno-terapeutyczne CIDP: co zmienią w naszym postepowaniu
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Grant edukacyjny firmy CSL Behring
17:00-17:20Neuroborelioza: częsta czy nadrozpoznawana?
dr hab. n. med. Joanna Jabłońska, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
17:20-17:30Dyskusja
Sobota, 1 października 2022 r.
08:30-10:00Warsztaty (równolegle) – liczba miejsc ograniczona do 15 osób
Diagnostyka neurofizjologiczna neuropatii zapalnych
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik, dr Marta Lipowska, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Miejsce warsztatu: Klinika Neurologii WUM, ul. Banacha 1A, Blok D, parter, sala nr 4
Jak badać chorego z podejrzeniem choroby nerwowo-mięśniowej
dr n. med. Biruta Kierdaszuk, dr n. med. Anna Macias, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Grant edukacyjny firmy Sanofi
Miejsce warsztatu: Klinika Neurologii WUM, ul. Banacha 1A, Blok D, VII piętro, sale 708 i 716
Jak prowadzić opiekę wielodyscyplinarną dziecka/dorosłego z SMA
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, dr n med. Anna Łusakowska, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Miejsce warsztatu: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2A, piętro I, sala 231
Grant edukacyjny firmy Biogen
10:20-11:45Sesja VI MMN i choroby neuronu ruchowego
10:20-10:40Polski rejestr MMN
dr n. med. Marta Lipowska, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
10:40-11:00Kryteria diagnostyczne i perspektywy terapii SLA
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11:00-11:20SMA nie 5q i choroba Tay-Sachsa
dr Anna Frączek, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11:20-11:30Dyskusja
11:30-11:45Quiz
dr Anna Frączek, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11:45Zakończenie konferencji

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Partnerzy strategiczni

Partnerzy główni

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „CHNM2022”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana. W przypadku wpłacenia opłaty konferencyjnej i rezygnacji z udziału w konferencji później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

MEDIUS SP. Z O.O.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa
strona WWW: medius.com.pl

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Biuro Medius
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

KONTAKT DLA PARTNERÓW

Ewelina Miszczuk
tel. +48 694 263 969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl

Agata Pikulska
tel. +48 602 310 176
e-mail: agata.pikulska@medius.com.pl

KONTAKT DLA WYKŁADOWCÓW

Ilona Bernat
tel. +48 798 798 557
e-mail: ilona.bernat@medius.com.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

Ewa Gayny
tel. +48 502 416 383
e-mail: ewa.gayny@medius.com.pl

SPRAWY LOGISTYCZNE

Krzysztof Pustoła
tel. +48 694 686 151
e-mail: k.pustola@medius.com.pl